Something linh tinh!

Một số boysfriend material trong đam mỹ =))

  1. Cố Tiêu (Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Hi Hòa Thanh Linh)
  2. Chu Tự Hành (Anh chỉ thích hình tượng của em – Trĩ Sở)
  3. Thích Phong ( Những ngày tháng giả làm bạn trai của hot boy trường – Hi Hòa Thanh Linh)