[Review sương sương] Hoàng Thượng, đừng nghịch! – Là ông trời tác hợp!

[17/05/2020]Là ông trời tác hợp! Hoàng Thượng, đừng nghịch! Nguyên tác: Hoàng Thượng biệt nháo! ( 皇上别闹) Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc Số chương: 120 chương chính…… Read more “[Review sương sương] Hoàng Thượng, đừng nghịch! – Là ông trời tác hợp!”